top of page

Ochrana osobních údajů

  1. Účel zpracovávání osobních údajů

Provozovatelem webu czechcrown.eu a zpracovatelem osobních údajů je společnost Czech crown s.r.o., IČ 08125082 se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1. Internetový server czechcrown.eu schraňuje v souladu se z. č. 111/1998 Sb., v platném znění, Vaše osobní údaje pouze na základě Vaší dobrovolné registrace, a to za účelem identifikace Vaší osoby. Druhým účelem je informování o novinkách na našem serveru a našich partnerů.

2. Prostředky, zabezpečení a způsob zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou spravovány pouze v elektronické podobě a jsou udržovány v databázi serveru společnosti, který se nachází v zóně s 24 hodinovým fyzickým dohledem a kterému mají přístup pouze osoby autorizované provozovatelem. Osobní data nejsou nikam a za žádných okolností vynášena mimo výše uvedenou zónu.

3. Zpracovávání osobních údajů

Jakékoliv další možné využití osobních údajů provádíme pouze po výslovném souhlasu subjektů údajů. S údaji registrovaných uživatelů jakéhokoli projektu společnosti Czech crown s.r.o., to jest czechcrown.eu tedy bez jejich svolení nijak jinak nepracujeme.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu existence jakéhokoli projektu společnosti Czech crown s.r.o. nebo do té doby, dokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů neodvoláte. Váš souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím zasláním e-mailu na info@czecrown.eu.

3.1 Webové rozhraní používá za účelem zdokonalení kvality služeb a analýzy způsobu užívání těchto stránek nástroje webové analytiky službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

Google Analytics

Tento web využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na servery společnosti Google.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

3.1.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

4. Práva uživatelů

Uživatelé mají právo kdykoliv požádat o zrušení účtu a smazaní všech kontaktních údajů. Též mají právo požádat o informace, které se o nich firma vede. Žádost je nutné provést elektronickou poštou z registrované emailové schránky na adresu info@czechcrown.eu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, a zároveň se zasíláním aktualit, můžete kdykoli zrušit, a to prostřednictvím zasláním e-mailu na info@czechcrown.eu.

Vaším souhlasem zároveň prohlašujete, že Vás Správce řádně poučil o zpracování a ochraně osobních údajů*, že Vámi uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

5. Rozsah schraňovaných osobních údajů

Osobní údaje jsou nepovinné a jsou určeny pro lepší komunikaci v rámci komunity a nejsou nijak ověřovány. Osobní údaje, které mohou být zpracovány, jsou: e-mail, IP adresa, soubory cookies

6. Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page